Het thema Besparen

Het thema besparen is veel besproken en is erg actueel met de kortingen op de rijksbijdrage. Er zijn veel aspecten rondom het thema besparen: besparen door minder uit te voeren, door slimmer te werken, door samen te werken of besparen op inkoop (exteren). Het is juist nu van belang om niet blind in de dienstverlening te snijden, natuurlijk is goed om de rol van de gemeente te overwegen, maar besparen zou niet de aanleiding moeten zijn. BDG Publiek begeleidt gemeenten bij het realiseren van meer met minder. e-Dienstverlening kan daarbij eenbelangrijke rol spelen, maar slim samenwerken biedt veel mogelijkheden.

Kies één van de thema’s of neem contact op met gemeente@bdg.eu voor meer informatie.

Menu